Wodociągi

Pomnik pruskiego króla Fryderyka Wilhelma I wystawiony na Rynku Staromiejskim /Marktplatz/ z wdzięczności za hojną pomoc w odbudowie miasta po wielkim pożarze z roku 1718. W głębi widoczna południowschodnia pierzeja Rynku Staromiejskiego /Marktplatz/. Rok 1907.

The statue of the Prussian king Frederic Wilhelm I, constructed in gratitude for the generous aid he provided for rebuilding the town after the fire of 1718 and for sponsoring the construction of the first municipal waterworks. In the background, the north-east side of the Old Town market (Marktplatz) is visible. 1907.

Denkmal des preußischen Königs Friedrich Wilhelm I. auf dem Marktplatz. Aus Dankbarkeit für den Wiederaufbau der Stadt nach dem großen Brand im Jahr 1718 errichtet. Im Hintergrund ist die südöstliche Seite des Marktplatzes sichtbar. Foto von 1907.

Fragment odnalezionej rury drążonej w pniu drzewa, jakiej używano pierwszym wodociągu miejskim wybudowanym w początkach XVIII wieku dla doprowadzenia wody pitnej ze źródeł u podnóża Góry Chełmskiej /Gollenberg/ do studni na Rynku Staromiejskim /Marktplatz/

A piece of pipe found drilled in a tree trunk. It was used in the first water pipeline at the beginning of the 18th-century to deliver the water from the source by the slopes of Mt. Chełmska to the well located in the Old Town market (Marktplatz).

Fragment eines ausgehöhlten Baumstammes, verwendet für die erste städtische Wasserleitung Anfang des 18. Jahrhunderts von den Gollenbergquellen zum Brunnen des Markplatzes.

Plenerowy widok okazałej i nowoczesnej oczyszczalni ścieków z Koszalina, uruchomionej w roku 1994 na północnych peryferiach miasta, w kierunku Jamna.

A wide view of the massive and modern Koszalin sewage purification plant which opened operations in 1994. It is located in the northern outskirts of the town near the way to Jamno.

Blick über die moderne städtische Kläranlage Koszalins im Nordteil der Stadt am Jamno-See gelegen, die 1994 in Betrieb genommen wurde.

strona główna

informacje i zamówienia: zpachol@spektrum.com.pl