Straż pożarna

Dumnie prężą swoje oblicza i błyszczące hełmy koszalińscy strażacy dosiadający swego bojowego samochodu gaśniczego, ustawionego na ulicy Grunwaldzkiej /Am runden Teich-strasse/ na tle głębiej widocznej okazałej strażnicy pożarowej, ukończonej w roku 1928 i aktualnie użytkowanej. W dali wieża koścoła mariackiego. Fotografia z początku lat 30. XX wieku

The Koszalin firemen proudly display their glittering helmets while climbing aboard their new fire-extinguishing car in Grunwaldzka Street. They stand in front of the massive fire depot which was constructed in 1928. The building is still in use today. In the background, the tower of St. Mary's Cathedral. Photograph from the early-1930's.

Mit stolzen Gesichtern und glänzenden Helms zeigen die Koszaliner Feuerwehrmänner ihren Feuerwehrwagen in der Grundwaldzka-Straße (Am runden Teich). Den Hintergrund bildet das stattliche Feuerwehrgebäude, das im Jahr 1928 gebaut wurde und noch heute benutzt wird. Dahinter der Turm der Marienkirche. Foto aus den 30er Jahren.

Zbiorowa fotografia z roku 1947 całej załogi ówczesnej Powiatowej Komendy Zawodowej Straży Pożarnej w Koszalinie na tle frontonu strażnicy pożarowej przy ulicy Kazimierza Wielkiego /Grosse Mauerstrasse/.

A group photograph of the Professional Fire Brigade Team of the Koszalin regency taken in Koszalin in front of the fire depot in Kazimierza Wielkiego Street (Grosse Mauerstrasse). Photograph dating from 1947.

Ein Gruppenbild von 1947 mit der ganzen Belegschaft der Kreiskommandantur der Berufsfeuerwehr Koszalin. Im Hintergrund das Feuerwehrgebäude in der Kazimierza-Wielkiego-Straße (Große Mauerstraße).

   

strona główna

informacje i zamówienia: zpachol@spektrum.com.pl