Poczta


Wykonany z pietyzmem rysunek techniczny aparatu telefonicznego do mocowania na, ścianie, jaki używano w Koszalinie na przełomie wieków XIX i XX. Ze zbioru dokumentacji technicznej ówczesnego koszalińskiego urzędu telegraficznego.

A technical picture of a telephone made to be hung on walls that was in use in Koszalin during the 19th and 20th-centuries. From the archives of the contemporary Koszalin telegraphic office.

Das mit Präzision ausgeführte Bild eines Telefonapparates für Wandmontage aus der Sammlung des Koszaliner Telegrafenamtes. Dieser Apparat wurde in Koszalin (Köslin) um die Jahrhundertwende benutzt.


Gmach pocztowy /ukończony w roku 1884/ widziany od strony północnej na fotografii z połowy lat 70. Zwraca uwagę piękna mozaika łupkowego pokrycia dachu, znakomicie harmonizująca z oryginalną architekturą budowli.

The post office building built in 1884 seen from the northern side in a photograph from the mid-1970's. Note the beautiful slate mosaic covering of the roof, which harmonises well with the original architecture of the building.

Das Postgebäude (fertiggestellt im Jahr 1884) auf der Ansichtskarte aus der Mitte der 70er Jahre, Blick von Norden. Bemerkenswert ist das Schieferdach mit schönem Mosaik, das mit der originellen Architektur des Gebäudes harmoniert.


strona główna

informacje i zamówienia: zpachol@spektrum.com.pl