Miasto nocą

Nocny widok ulicy Zwycięstwa (Neuetorstrasse) w kierunku Rynku Staromiejskiego (Marktplatz). Po prawej, interesująco obecnie podświetlana bryła koszalińskiej katedry mariackiej (2000).

A night view of Zwycięstwa Street (Bergstrasse) in the direction of the Old Town market (Marktplatz). On the right hand side the interestingly-illuminated solid of St. Mary's Cathedral. (2000).

Nachtansicht der Zwyciestwa-Straße (ehemalige Neuetorstraße) in Richtung Markplatz. Rechts das beleuchtete Gebäude der Koszaliner Marienkirche (2000).

Rzeżba Wł. Hasiora,

Wł. Hasior's monument,

Skulptur von Wł. Hasior

Przedwieczorny widok już oświetlonej trasy tranzytowej na wiadukcie drogowym nad Dzierżęcinką /Muhlenbach/ w ciągu Alei Monte Cassino

Pre-evening view of the already lit traffic trail on Monte Cassino Avenue (Mühlentorstrasse) as it crosses Dzierżęcinka River (Mühlenbach).

Abendansicht der beleuchteten Fernverkehrsstraße an der Brücke über die Dzierzecinka (Mühlenbach) in der Monte-Cassino-Allee.

strona główna

informacje i zamówienia: zpachol@spektrum.com.pl